Recenzja w POLITYCE

Z wielką przyjemnością informuję… A, co tam, chwalę się!… Że „Morze Niegościnne” zostało pozytywnie zrecenzowane w najnowszym numerze tygodnika POLITYKA.

Morderstwo to tylko pretekst do rozważań o bezwzględności władzy, sztywnej hierarchii, zagrywkach politycznych, o relacjach między małżonkami wreszcie… Starożytność zdesakralizowana jest dopełnieniem dla obrazów znanych z „Mitologii” Jana Parandowskiego i klasycznych dzieł epoki.

-JKSZ